Logitech Gaming Software 9.04.49

Logitech Gaming Software 9.04.49

Logitech – 109,1MB – Freeware – Windows
ra khỏi 76 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Logitech Gaming phần mềm là một tiện ích cấu hình cho phép bạn tùy chỉnh của bạn hành vi Logitech bộ điều khiển trò chơi cho một trò chơi cụ thể. Nó cho phép bạn để tạo ra lệnh và gán nó vào nút, và thay đổi điều khiển trục phản ứng đường cong.

Tổng quan

Logitech Gaming Software là một Freeware phần mềm trong danh mục Trò chơi & Giải trí được phát triển bởi Logitech.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.319 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Logitech Gaming Software là 9.04.49, phát hành vào ngày 07/06/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 9.02.65, được sử dụng bởi 43 % trong tất cả các cài đặt.

Logitech Gaming Software đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 109,1MB.

Người sử dụng của Logitech Gaming Software đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Logitech Gaming Software!

Cài đặt

người sử dụng 1.319 UpdateStar có Logitech Gaming Software cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản